Versekeringsdekking: raadpleeg ’n adviseur of koop direk?

Lewens-, ongeskiktheids- en gevreesdesiektedekking kan deur ’n finansiële adviseur gekoop word of direk by ’n lewensversekeraar of sy geassosieerde banke.

’n Adviseur sal jou behoeftes ontleed en die mees geskikte polisse identifiseer op grond van faktore soos dekking, premies, premiestygings, eiseprosesse, en nog vele meer. Wat onderskryfde polisse betref, kan adviseurs die mediese toetse fasiliteer en van raad bedien om jou aanvaar te kry vir dekking.

Indien jou versekeringsbehoeftes eenvoudig is en jou lewensomstandighede ongekompliseerd is, kan jy dit oorweeg om ’n polis sonder advies te koop. Hou egter in gedagte dat om ’n polis direk op ’n webwerf of deur ’n telebemarker te koop nie noodwendig beteken die premie is goedkoper nie.

Lees hier  hoe finansiële adviseurs waarde vir hul kliënte toevoeg.

Kontak my asseblief vir kundige advies oor lewens-, ongeskiktheids- en gevreesdesiektedekking.

Versekeringsdekking